A-AA+th

เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับจังหวัด

เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับจังหวัด
เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับจังหวัดแพร่
การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิงประดิษฐ์ ม.ปลาย
ได้รับเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 2

 

URL : http://www.warit.mp-school.ac.th/#module=news&id=44

ปี : 2565