A-AA+th

ข้อมูลการสอนภาคเรียนที่ 1/2566

การปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวฤธ  อุมารังษี
โรงเรียนเมืองแพร่
ที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ชั้น ห้อง รวมชั่วโมง หมายเหตุ
1 ออกแบบและเทคโนโลยี ว21103 0.5 ม.1 1,2 2  
2 โปรแกรมพื้นฐาน 1 ว20210 0.5 ม.1 1,2 2  
3 ออกแบบและเทคโนโลยี ว22103 0.5 ม.2 1,2 2  
4 ออกแบบและเทคโนโลยี ว23103 0.5 ม.3 1,2 2  
5 แอนิเมชัน 1 ว20212 1.0 ม.3 1,2 4  
6 การสร้างเว็บไซต์ ว30292 1.0 ม.5 2 2  
7 การสร้างสื่อนำเสนอ ว30295 1.0 ม.6 1,2 4  
รวมชั่วโมงสอน / สัปดาห์    18  
11 กิจกรรมวิถีพุทธ         1  
12 ลูกเสือเนตรนารี         1  
รวมชั่วโมงสอนกิจกรรม / สัปดาห์    2  
รวมชั่วโมงสอน/สัปดาห์ 20  


 

ผู้เขียน Admin

โพสต์เมื่อ 21 ก.ย. 2566

ความคิดเห็น 0

เปิดดู 45