A-AA+th

แข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ปี 2566

แข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ปี 2566
        นำนักเรียนทำการซ้อมออกแบบ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
เมื่อวันที่วันที่  16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566
         ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ที่ 2 ได้คะแนน 89 คะแนน


 

ผู้เขียน Admin

โพสต์เมื่อ 20 ก.ย. 2566

ความคิดเห็น 0

เปิดดู 48