A-AA+th

รับการนิเทศการสอนภายใน ภาคเรียน 1/2566

รับการนิเทศการสอนภายใน ภาคเรียน 1/2566
รับนิเทศก์การสอนชั้น ม.1/1 วิชาออกแบบเทคโนโลยี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2566
 

ผู้เขียน Admin

โพสต์เมื่อ 19 ก.ย. 2566

ความคิดเห็น 0

เปิดดู 112