A-AA+th

โครงงานคอมพิวเตอร์เปิดปิดไฟอัจฉริยะ Best Practice 2/2564

โครงงานคอมพิวเตอร์เปิดปิดไฟอัจฉริยะ Best Practice 2/2564
       โครงงานคอมพิวเตอร์เปิดปิดไฟอัจฉริยะผ่านระบบไวไฟ ปีการศึกษา 2/2564 โดยมีนักเรียนคือนางสาวมนธการต์  ขันคำ และนายธนพนธ์  ธนกีรตินันท์ เป็นผู้นำเสนอโครงงานแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ในงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเมืองแพร่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

 

ผู้เขียน Admin

โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2565

ความคิดเห็น 0

เปิดดู 35

No comments yet