A-AA+th

นิเทศก์จัดการเรียนรู้ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน สพม.แพร่ 1/2565

นิเทศก์จัดการเรียนรู้ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน สพม.แพร่ 1/2565
      คณะศึกษานิเทศก์จาก สพม.แพร่ มานิเทศก์ติดตาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของครูผู้สอนโรงเรียนเมืองแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยมานิเทศน์ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์คือนายวฤธ  อุมารังษี ได้รับการนิเทศก์ และติชมแนะนำในการการจัดการเรัยนการสอนครั้งนี้เพื่อไปปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

 

ผู้เขียน Admin

โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2566

ความคิดเห็น 0

เปิดดู 40