A-AA+th

E-news สพม.แพร่ นิเทศก์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

E-news สพม.แพร่ นิเทศก์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
E-news ศน.สพม.แพร่ นิเทศก์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของครูผู้สอน
โรงเรียนเมืองแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยมานิเทศน์ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์คือครูวฤธ อุมารังษี
12 ก.ย. 2565 0 47
No comments yet
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2048