A-AA+th

เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนเมืองแพร่ 20/ก.พ./2566

เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนเมืองแพร่ 20/ก.พ./2566
เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนเมืองแพร่ 20/ก.พ./2566 จัดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เปิดปิดไฟอัจฉริยะ
โดยมีการสาธิตอธิบายการทำงานจากนักเรียนให้ประธานในพิธีได้รับฟัง
18 ก.ย. 2566 1 47

เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนเมืองแพร่ 20/ก.พ./2566
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2048