A-AA+th

แนะแนวการศึกษาต่อเข้า ม.1 ณ ร.ร. บ้านต้นไคร้ 15 ก.พ. 2566

แนะแนวการศึกษาต่อเข้า ม.1 ณ ร.ร. บ้านต้นไคร้ 15 ก.พ. 2566
ไปแนะแนวของนักเรียน ชั้น ป.6 ร.ร. บ้านต้นไคร้ เพื่อให้เข้ารับการศึกษาต่อเข้า ม.1 โรงเรียนเมืองแพร่ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566
18 ก.ย. 2566 1 32

แนะแนวการศึกษาต่อเข้า ม.1 ณ ร.ร. บ้านต้นไคร้ 15 ก.พ. 2566
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2048