A-AA+th

อบรมการสัมมนาการวางระบบเครือข่ายไร้สาย ให้มีความปลอดภัย

อบรมการสัมมนาการวางระบบเครือข่ายไร้สาย ให้มีความปลอดภัย
วันที่ 19--20 กันยายน 2566 อบรมการสัมมนา”การวางระบบเครือข่ายไร้สาย ให้มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยทีมงานบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) หรือ NT เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการจัดการสัมมนาฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
20 ก.ย. 2566 2 49

อบรมการสัมมนาการวางระบบเครือข่ายไร้สาย ให้มีความปลอดภัย
#1

อบรมการสัมมนาการวางระบบเครือข่ายไร้สาย ให้มีความปลอดภัย
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2048