A-AA+th

ซ้อมแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ปี 2566 (13 ก.ย. 2566)

ซ้อมแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ปี 2566 (13 ก.ย. 2566)
ซ้อมโปรแกรม SketchUp เพื่อเข้าแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา ปี 2566
เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566

ดูรูปเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/3W2pz9MFKDAnqQe77
18 ก.ย. 2566 2 39

ซ้อมแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ปี 2566 (13 ก.ย. 2566)
#1

ซ้อมแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ปี 2566 (13 ก.ย. 2566)
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2048