A-AA+th

กิจกรรม AR วันสัปดาห์วิทย์ยาศาสตร์ 2566 (20 ส.ค. 2566)

กิจกรรม AR วันสัปดาห์วิทย์ยาศาสตร์ 2566 (20 ส.ค. 2566)
กิจกรรมการเรียนรู้ AR (Augmented Reality) วันสัปดาห์วิทย์ยาศาสตร์โรงเรียนเมืองแพร่ ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2566
:: ดูรูปเพิ่มเติม ::
https://photos.app.goo.gl/RW2piH7JcKUqn4Rp8
18 ก.ย. 2566 1 44

กิจกรรม AR วันสัปดาห์วิทย์ยาศาสตร์ 2566 (20 ส.ค. 2566)
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2048