A-AA+th

กิจกรรม Kru-warit [ตั้งกระทู้]

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
(3 ก.พ. 66) งาน ม.1 ใครก็สามารถใช้ข้อมูลได้ (3 ก.พ. 66) งาน ม.1 ใครก็สามารถใช้ข้อมูลได้

BY Admin โพสต์เมื่อ 03 ก.พ. 2566 เวลา 06:59 น.

35 0  
อบรมบุคลากรการใช้แอพลิเคชั่นทางการศึกษา สหวิทยาเขตโกศัยนคร อบรมบุคลากรการใช้แอพลิเคชั่นทางการศึกษา สหวิทยาเขตโกศัยนคร

BY Admin โพสต์เมื่อ 20 ก.ย. 2565 เวลา 09:35 น.

46 0  
กิจกรรมฟังเทศธรรมนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 1/2565 กิจกรรมฟังเทศธรรมนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 1/2565

BY Admin โพสต์เมื่อ 19 ก.ย. 2565 เวลา 14:31 น.

42 0  
ทำ MOU กับผู้ปกครองในการช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ทำ MOU กับผู้ปกครองในการช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

BY Admin โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2565 เวลา 07:31 น.

36 0  
รูปถ่ายหมู่ลูกเสือระดับชั้น ม.2 ปี 1/2565 รูปถ่ายหมู่ลูกเสือระดับชั้น ม.2 ปี 1/2565

BY Admin โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2565 เวลา 07:28 น.

32 0  
ศึกษาดูงานการทำ ScQa ที่โรงเรียนลองวิทยา ศึกษาดูงานการทำ ScQa ที่โรงเรียนลองวิทยา

BY Admin โพสต์เมื่อ 13 ก.ย. 2565 เวลา 12:22 น.

29 0  
ผู้จัดการแข่งขัน E-Sport ROV sesion2 ปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ ผู้จัดการแข่งขัน E-Sport ROV sesion2 ปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ

BY Admin โพสต์เมื่อ 13 ก.ย. 2565 เวลา 12:09 น.

42 0  
รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น ในวันครู ปี 2565 รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น ในวันครู ปี 2565

BY Admin โพสต์เมื่อ 13 ก.ย. 2565 เวลา 11:46 น.

30 0  
ร่วมกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเมืองแพร่ ร่วมกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเมืองแพร่

BY Admin โพสต์เมื่อ 13 ก.ย. 2565 เวลา 11:42 น.

37 0  
E-news สพม.แพร่ นิเทศก์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน E-news สพม.แพร่ นิเทศก์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

BY Admin โพสต์เมื่อ 12 ก.ย. 2565 เวลา 11:10 น.

47 0  
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565 โรงเรียนเมืองแพร่ ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565 โรงเรียนเมืองแพร่

BY Admin โพสต์เมื่อ 12 ก.ย. 2565 เวลา 10:59 น.

40 0  
กิจกรรมวันลูกเสือไทย กิจกรรมวันลูกเสือไทย

BY Admin โพสต์เมื่อ 05 ก.ย. 2565 เวลา 14:28 น.

56 0  
1