A-AA+th

GCMS บอร์ด [ตั้งกระทู้]

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ซ้อมแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ปี 2566 (13 ก.ย. 2566) ซ้อมแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ปี 2566 (13 ก.ย. 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:21 น.

10 2 Admin 21 ก.ย. 2566 เวลา 07:18 น.
อบรมการสัมมนาการวางระบบเครือข่ายไร้สาย ให้มีความปลอดภัย อบรมการสัมมนาการวางระบบเครือข่ายไร้สาย ให้มีความปลอดภัย

BY Admin โพสต์เมื่อ 20 ก.ย. 2566 เวลา 20:32 น.

9 2 Admin 20 ก.ย. 2566 เวลา 20:32 น.
กิจกรรม AR วันสัปดาห์วิทย์ยาศาสตร์ 2566 (20 ส.ค. 2566) กิจกรรม AR วันสัปดาห์วิทย์ยาศาสตร์ 2566 (20 ส.ค. 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:13 น.

2 1 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:13 น.
ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 2566 (9 ส.ค. 2566) ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 2566 (9 ส.ค. 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:08 น.

3 1 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:08 น.
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย (8 ส.ค. 2566) กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย (8 ส.ค. 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:03 น.

3 2 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:04 น.
ถวายเทียนพรรษาตามประเพณีวันเข้าพรรษา (27 ก.ค. 2566) ถวายเทียนพรรษาตามประเพณีวันเข้าพรรษา (27 ก.ค. 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 น.

9 1 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 น.
กรรมตัดสินกิจกรรมวันภาษาไทยและวันอาเซียน (24 ก.ค. 2566) กรรมตัดสินกิจกรรมวันภาษาไทยและวันอาเซียน (24 ก.ค. 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:50 น.

3 1 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:50 น.
รับการนิเทศก์ ศน. สพม.แพร่ ในการจัดการเรียนรู้ (21 ก.ค 2566) รับการนิเทศก์ ศน. สพม.แพร่ ในการจัดการเรียนรู้ (21 ก.ค 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:38 น.

5 3 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:39 น.
นิเทศก์การสอนชั้น ม.1/1 วิชาออกแบบเทคโนโลยี 1/2566 (19 ก.ค. 2566 นิเทศก์การสอนชั้น ม.1/1 วิชาออกแบบเทคโนโลยี 1/2566 (19 ก.ค. 2566

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:33 น.

4 1 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:34 น.
เป็นวิทยากรภายในอบรมการใช้ระบบ E-School (13 ก.ค. 2566) เป็นวิทยากรภายในอบรมการใช้ระบบ E-School (13 ก.ค. 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:26 น.

4 2 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:26 น.
เดินสวนสนามวันสถาปณาลูกเสือเนตรนารี 2566 (29 มิ.ย. 2566) เดินสวนสนามวันสถาปณาลูกเสือเนตรนารี 2566 (29 มิ.ย. 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:21 น.

7 3 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:21 น.
กิจกรรมมอบเข็มสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (27 มิ.ย. 2566) กิจกรรมมอบเข็มสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (27 มิ.ย. 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:16 น.

6 2 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:17 น.
กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุภายในโรงเรียน (26/มิ.ย./2566) กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุภายในโรงเรียน (26/มิ.ย./2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:13 น.

5 2 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:13 น.
กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 (8 มิ.ย. 2566) กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 (8 มิ.ย. 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:06 น.

7 3 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:06 น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1/1 ปีการศึกษา 2566 (20/พ.ค./2566) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1/1 ปีการศึกษา 2566 (20/พ.ค./2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 11:27 น.

8 3 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:01 น.
ปฐมนิเทศก์นักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 นมัสการพระธาตุช่อแฮ 2566 ปฐมนิเทศก์นักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 นมัสการพระธาตุช่อแฮ 2566

BY Admin โพสต์เมื่อ 17 ก.ย. 2566 เวลา 22:20 น.

12 1 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 11:18 น.
สัมนาหลักสูตรโรงเรียนเมืองแพร่ (27/มี.ค.2566) สัมนาหลักสูตรโรงเรียนเมืองแพร่ (27/มี.ค.2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 11:14 น.

3 0  
โรงเรียนเมืองแพร่เป็นสนามสอบ O-net แบบออนไลน์ (26/ก.พ./.2566) โรงเรียนเมืองแพร่เป็นสนามสอบ O-net แบบออนไลน์ (26/ก.พ./.2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 10:58 น.

8 1 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 10:59 น.
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ,ม..6 จบปีการศึกษา 2565 (3/มี.ค./66) ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ,ม..6 จบปีการศึกษา 2565 (3/มี.ค./66)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 11:04 น.

6 1 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 11:05 น.
เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนเมืองแพร่ 20/ก.พ./2566 เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนเมืองแพร่ 20/ก.พ./2566

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 10:49 น.

7 1 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 10:50 น.