A-AA+th

GCMS บอร์ด [ตั้งกระทู้]

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
(19 ก.ค. 2567) ม.1 แบบทดสอบอุปกรณ์ Hardware Computer (19 ก.ค. 2567) ม.1 แบบทดสอบอุปกรณ์ Hardware Computer

BY Admin โพสต์เมื่อ 19 ก.ค. 2567 เวลา 08:42 น.

73 2 Admin 19 ก.ค. 2567 เวลา 10:46 น.
(11 ก.ค. 2567) งาน ม.1 ระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อน (11 ก.ค. 2567) งาน ม.1 ระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

BY Admin โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2566 เวลา 09:08 น.

194 0  
(8 ก.ค. 2567) งานครั้งที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาส (8 ก.ค. 2567) งานครั้งที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาส

BY Admin โพสต์เมื่อ 12 ก.พ. 2567 เวลา 09:03 น.

118 0  
(28 มิ.ย. 2567) งาน Remove Background ม.1 (28 มิ.ย. 2567) งาน Remove Background ม.1

BY Admin โพสต์เมื่อ 06 พ.ย. 2566 เวลา 12:00 น.

192 1 Admin 21 มิ.ย. 2567 เวลา 11:13 น.
(24 มิ.ย. 2567) แบบทดสอบ ม.1 วิทยาการคำนวณ (24 มิ.ย. 2567) แบบทดสอบ ม.1 วิทยาการคำนวณ

BY Admin โพสต์เมื่อ 04 ธ.ค. 2566 เวลา 09:41 น.

180 1 Admin 20 มิ.ย. 2567 เวลา 11:39 น.
เข้าเว็บไซต์ pisastyle เข้าเว็บไซต์ pisastyle

BY Admin โพสต์เมื่อ 20 พ.ค. 2567 เวลา 08:54 น.

50 0  
ดูเกรดนักเรียน SGS ดูเกรดนักเรียน SGS

BY Admin โพสต์เมื่อ 20 มี.ค. 2567 เวลา 22:39 น.

380 0  
งานครั้งที่ 4 ใบงานเทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.1 งานครั้งที่ 4 ใบงานเทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.1

BY Admin โพสต์เมื่อ 05 ก.พ. 2567 เวลา 10:55 น.

102 0  
งานครั้งที่ 3 ม.1 แปลงเลขฐาน 2 งานครั้งที่ 3 ม.1 แปลงเลขฐาน 2

BY Admin โพสต์เมื่อ 15 ม.ค. 2567 เวลา 11:48 น.

107 0  
(20 พ.ย. 2566) งานนักเรียน ม..5 ทำแบบฝึกหัด (20 พ.ย. 2566) งานนักเรียน ม..5 ทำแบบฝึกหัด

BY Admin โพสต์เมื่อ 06 พ.ย. 2566 เวลา 13:34 น.

69 0  
(20 พ.ย. 2566) งานชิ้นที่ 2 นักเรียนชั้น ม.1 (20 พ.ย. 2566) งานชิ้นที่ 2 นักเรียนชั้น ม.1

BY Admin โพสต์เมื่อ 02 พ.ย. 2566 เวลา 07:16 น.

111 0  
งานวิชาวิทยาการคำนวณ ม.1 งานวิชาวิทยาการคำนวณ ม.1

BY Admin โพสต์เมื่อ 26 ต.ค. 2566 เวลา 10:23 น.

124 0  
ซ้อมแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ปี 2566 (13 ก.ย. 2566) ซ้อมแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ปี 2566 (13 ก.ย. 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:21 น.

53 2 Admin 21 ก.ย. 2566 เวลา 07:18 น.
อบรมการสัมมนาการวางระบบเครือข่ายไร้สาย ให้มีความปลอดภัย อบรมการสัมมนาการวางระบบเครือข่ายไร้สาย ให้มีความปลอดภัย

BY Admin โพสต์เมื่อ 20 ก.ย. 2566 เวลา 20:32 น.

57 2 Admin 20 ก.ย. 2566 เวลา 20:32 น.
กิจกรรม AR วันสัปดาห์วิทย์ยาศาสตร์ 2566 (20 ส.ค. 2566) กิจกรรม AR วันสัปดาห์วิทย์ยาศาสตร์ 2566 (20 ส.ค. 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:13 น.

69 1 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:13 น.
ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 2566 (9 ส.ค. 2566) ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 2566 (9 ส.ค. 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:08 น.

45 1 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:08 น.
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย (8 ส.ค. 2566) กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย (8 ส.ค. 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:03 น.

39 2 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:04 น.
ถวายเทียนพรรษาตามประเพณีวันเข้าพรรษา (27 ก.ค. 2566) ถวายเทียนพรรษาตามประเพณีวันเข้าพรรษา (27 ก.ค. 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 น.

49 1 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 น.
กรรมตัดสินกิจกรรมวันภาษาไทยและวันอาเซียน (24 ก.ค. 2566) กรรมตัดสินกิจกรรมวันภาษาไทยและวันอาเซียน (24 ก.ค. 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:50 น.

38 1 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:50 น.
รับการนิเทศก์ ศน. สพม.แพร่ ในการจัดการเรียนรู้ (21 ก.ค 2566) รับการนิเทศก์ ศน. สพม.แพร่ ในการจัดการเรียนรู้ (21 ก.ค 2566)

BY Admin โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:38 น.

46 3 Admin 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:39 น.