A-AA+th

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
40/2564 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ปีการศึกษา 2564.pdf คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ปีการศึกษา 2564 (882.55 KB) Admin ก.ย. 2565
C1-2565 แต่งตั้งกรรมการตัดสินแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน70.pdf ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตัดสินเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ศูนย์เทคโนและหุ่นยนต์ (4.47 MB) Admin ก.ย. 2565
43/2565 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ปีการศึกษา 2565.pdf คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565 (2.2 MB) Admin ก.ย. 2565
1